Про вступ до десятого класу загальноосвітньої школи

   вступ до 10 класу здійснюється відповідно Закону України «Про освіту», Статуту відповідної загальноосвітньої школи та на підставі Заяви батьків та відповідних документів (медичної довідки, копія свідоцтва про народження/паспорту, атестат про базову середню освіту)

   Згідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджено Постановою КМУ від 27.08.2010 р. №778, та п.п. 10-13 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 30.07.2015 р. за № 924/27369

Для вирішення спірних питань, що виникають під час переведення до наступного класу або при вступі із загальноосвітнього навчального закладу, учні (вихованці) у разі досягнення ними повноліття, їхні батьки (один із батьків) або законні представники можуть подати до комісії відповідного загальноосвітнього навчального закладу (далі-комісія)  письмову заяву про оскарження рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу не пізніше п’яти робочих днів із дня оприлюднення рішення, що оскаржується.

 Порядок діяльності, чисельність і склад комісії із спірних питань, що виникають під час переведення до наступного класу або вибуття із загальноосвітнього навчального закладу, затверджується керівником навчального закладу відповідно до рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

Письмова заява про оскарження рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу розглядається комісією упродовж трьох робочих днів, починаючи із дати її надходження.

Комісія за наслідками розгляду заяви може прийняти такі рішення: рекомендувати педагогічній раді загальноосвітнього навчального закладу скасувати, змінити, прийняти нове або залишити попереднє рішення, що оскаржується, без змін.

Результат розгляду заяви оформляються протоколом засідання комісії.

Крім того, Ви також маєте право подати письмову скаргу до місцевого органу управління освіти.

On Октябрь 5th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.