Не надання відповіді сільською радою на Ваше Клопотання про отримання безоплатної земельної ділянки

  Відповідно до ст.ст. 116, 121 Земельного кодексу України передбачено право громадянина України на безоплатну передачу земельних ділянок.

 Сам порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянам передбачений ст. 118 ЗК України.

Звертаю, Вашу увагу, що строк розгляду Місцевою радою відповідного клопотання (заяви) не повинен перевищувати 1 (один) місяць.

Доцільно зазначити, що відмова у надані земельної ділянки повинна бути вмотивованою. Підставою в відмові може бути лише — невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, а також прийнятих у відповідності до них нормативно-правових актів, генеральних планів.

Згідно ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльністю Конституцією і законами України.

Враховуючи вищевикладене, даним ігноруванням на Вашу Заяву (клопотання) сільська рада порушує та обмежує Ваші права, що встановлені чинним законодавством України, як громадянина України в цілому.

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Таким чином, моя порада Вам звертайтесь до Суду.

On Ноябрь 8th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.