Про направлення військовозобов’язаний на медогляд військкоматом під час зняття з місця реєстрації

    Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі по тексту: «Закон»), а саме

Ч. 10 ст. 2 Закону  Структура військового резерву людських ресурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно до ч. ч.1, 2, 10, 11 ст. 14 Закону   приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.

Для проведення приписки громадян України у районах (містах) утворюються призовні дільниці.

На районні (міські) комісії з питань приписки покладаються:

За результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:

  • придатний для військової служби та попередньо призначений до служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;
  • тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування;
  • підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (із зазначенням дати проведення);
  • непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов’язаних;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає виключенню з військового обліку;
  • підлягає взяттю на військовий облік військовозобов’язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
  • підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Громадянам України, приписаним до призовних дільниць, видаються посвідчення про приписку, роз’яснюються права та обов’язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил.

Доцільно зауважити, що відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затверджено Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.11.2008 р. за № 1109/15800:

п.п.   1.1. Військово-лікарська  експертиза  визначає придатність за станом    здоров’я    до    військової     служби     призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, установлює причинний зв’язок  захворювань,  травм  (поранень,  контузій,  каліцтв)   та визначає   необхідність  і  умови  застосування  медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Основними завданнями військово-лікарської експертизи є: добір громадян  України,  придатних  за  станом  здоров’я  до військової служби, для укомплектування Збройних Сил України; (ч.1 п. 1.3).

п.     2.3.4. ЦВЛК має право: оглядати військовослужбовців  та  інших  осіб,  зазначених  у
пункті 1.2 розділу I цього Положення;

    — перевіряти у   військових  комісаріатах  і  закладах  охорони здоров’я    України    організацію,     стан     та     результати лікувально-оздоровчої роботи  серед  допризовників та призовників, медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, осіб, які    приймаються    на    військову    службу   за   контрактом, військовозобов’язаних, резервістів;     — направляти у   військові  лікувальні  заклади  на  контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовців,  членів їх сімей (крім   членів   сімей  військовослужбовців  строкової  військової служби), військовозобов’язаних, резервістів, працівників.

 

On Ноябрь 23rd, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.