Тимчасовий виїзд за кордон військовозобов’язаних

   Згідно  ч.6 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»:  Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

  Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

 Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

  Разом з тим, Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (далі по тексту: Закон), що регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в’їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв’язання спорів у цій сфері, а саме ст. 6 передбачені підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України

 • громадянин обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, — до закінчення терміну встановленого статтею 12 цього Закону;
 • стосовно громадянина у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, — до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
 • громадянин засуджений за вчинення кримінального правопорушення — до відбуття покарання або звільнення від покарання;
 • громадянин ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням, — до виконання зобов’язань;
 • громадянин перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції — до припинення нагляду.

  Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених ч.1 цієї статті, запроваджуються в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

 В ст. 8 Закону встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України

Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб з питань виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

 Доцільно зауважити, що відповідно до ст. 2 Закону, документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну, є:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • дипломатичний паспорт України;
 • службовий паспорт України;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу;
 • посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну).

  у передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду з України і в’їзду в Україну можуть використовуватися інші документи.

  Таким чином, з урахування вищевикладеного, згідно чинного законодавства України, будь-яких обмежень щодо пересування громадян України призовного віку не передбачено. 

On Ноябрь 18th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.