Оскарження рішення сільських, селищних депутатів

відповідно до ст. 59 «Про місцеве самоврядування в Україні»: акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування:

  1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні акти та інші акти у формі рішень.
  2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановлені результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховує його голос.
  3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених п.п. 4 і 15 ст. 26 п. 1, 29, 31 ст. 43 та ст.ст. 55, 56 Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому  оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
  4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний строк відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
  5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.
  6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради.
  7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може запинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.
  8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
  9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
  10. 1Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визначаються незаконними в судовому порядку.

Додатково дивіться Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7 — рп/2009 справа № 1-9/2009 у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини 14 ст. 46, частини першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Справа про скасування актів органів місцевого самоврядування).

Крім того, зверніть увагу, на правове регулювання судочинства в даній сфері , а саме на ст.ст. 6, 99-106 Кодексу адміністративного судочинства України.

On Октябрь 5th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.