Авторське право

  Авторське право – в об’єктивному сенсі – регулює відносини, пов’язані зі створенням і використанням (виданням, виконанням, показом і т. д.) Творів науки, літератури чи мистецтва, тобто об’єктивних результатів творчої діяльності людей в цих областях.

Суб’єкти авторського права – Первинним  суб’єктом авторського права завжди є «фізична особа, творчою працею якої створено» твір науки, літератури чи мистецтва, а також інша інтелектуальна власність – автор. Йому належить весь комплекс авторських прав – особисті немайнові права і виняткове право (майнове право) на використання твору в будь-якій формі і будь-яким не суперечить закону способом. Особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору, вважається його автором, якщо не доведено інше (презумпція авторства).

Суб’єктами авторського права також є особи, що володіють виключним правом на твір, яке перейшло до них від автора по різних підставах (в силу закону або в силу договору). Такі суб’єкти називаються правовласниками. Такими правовласниками можуть бути:

1) різні підприємства (видавництва, радіо і телекомпанії і т. д.), Які отримують виключне право на використання твору;

2) роботодавці, якщо твір створено службовцям, які працюють за наймом, то виключне право на твір виникає, як правило, у наймача;

3) замовники, в разі створення твору за договором замовлення;

4) спадкоємці автора чи іншого володаря авторського права (авторське право спадкоємців обмежене певним терміном, який починає діяти після смерті автора, а також в ряді випадків і за обсягом).

Ще одним, специфічним суб’єктом авторського права, є організації, що управляють майновими правами авторів на колективній основі.

Правовласник (автор або його правонаступник) для оповіщення про належне йому виключне право на твір має право використовувати знак охорони авторського права, який вміщується на кожному примірнику твору і складається з наступних елементів:

1) латинської літери «C» в окружності (англійський термін копірайт (англ. Copyright, від «копіювати» і «право») не ідентичний за змістом виразу «авторське право», яке часто означає  тільки права авторів, але не суміжні права.);

2) імені або найменування правовласника;

3) року першого опублікування твору.

Об’єкти авторського права – це твори науки, літератури і мистецтва, які є результатом творчої діяльності людини, як оприлюднені, так і не оприлюднені, закінчені і не закінчені, в незалежності від призначення, достоїнства і змісту твору, а також від способу і форми його виразу.

Порушення авторських прав

Порушення немайнових авторських прав іноді називається плагіатом (умисне привласнення авторства чужого твору науки або мистецтва, чужих Ідей або винаходів).

Порушення майновий авторських прав називається контрафакцією (Контрафакт – це новий продукт, створене на Основі існуючого оригіналу) або, в просторіччі, «піратством».

Необхідно знати що:

      1) майнові права на об’єкт авторського права, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать спільно роботодавцю і автору, якщо інше не передбачено договором;

     2) майнові права на об’єкт авторського права створений на замовлення, належать спільно замовнику і виконавцю, якщо інше не передбачено договором;

   3) документ, що посвідчує авторство – свідоцтво.

      Термін дії майнових прав автора – протягом усього життя автора і наступні 70 років після його смерті (останнього з групи авторів).

   Термін реєстрації – 2-3 місяці.

ВАЖЛИВО !!

Якщо проводиться реєстрація авторського права на службовий твір, заявка на реєстрацію має також містити документ, який підтверджує кому належать майнові права на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору.

Ми пропонуємо:

– підготовку, оформлення, подачу заявки на реєстрацію, ведення діловодства;

– ведення діловодства за поданими заявками;

– консультування з питань передачі прав (підготовка ліцензійних договорів і їх реєстрація);

– консультування з інших питань авторського права і суміжних прав.

 

Разработка логотипа и дизайн Брендбук.