Торгова марка

Торгова марка

Товарний знак (також Товарна марка, англ. Trademark) (™) – позначення (словесне, образотворче, комбіноване або інше), «служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців».

Законом визнається виключне право на товарний знак, що засвідчується свідоцтвом на товарний знак. Правовласник товарного знака має право його використовувати, їм розпоряджатися і забороняти його використання іншими особами (під «використанням» тут мається на увазі лише використання в цивільному обороті і лише відносно відповідних товарів і послуг, щодо яких цей товарний знак зареєстрований)

Види товарних знаків

       Товарні знаки можуть бути образотворчими, словесними, комбінованими, звуковими, тривимірними – представляють собою упаковку товарів або самі товари. Крім того, можуть бути, звичайно, захищені і колірні рішення товарних знаків, тобто товарний знак захищається в тій колірній гамі, в якій він був поданий на реєстрацію

1.Словесний – тільки шрифтовая композиція, в теорії дизайн – логограми. 2. Образотворчий – до 5% не більше від загального числа товарних знаків. Найчастіше використовується в індивідуальній професійній діяльності. Являє собою абстрактні (знак індекс) або конкретні (іконічні знаки) зображення 3. Комбінований – в його склад входять в різних комбінаціях словесні і образотворчі складові (такий знак розібрати не можна). Саме комбіновані знаки в теорії дизайну називають логотипом (відбиток графіки).

Існує цілий ряд різноманітних позначень, використовуваних як товарні знаки, проте завжди діють два однакових умови: знак повинен мати розпізнавальну здатність і не повинен вводити в оману

Логотип

Самий дивний термін. Переважна кількість людей вживає його неправильно – позначаючи їм графічне позначення. Насправді “логотип” – це якраз словесне позначення, LOGOS на грецькому – СЛОВО.

Знак для товарів і послуг – це поняття зафіксовані в Законі України “Про охорону прав на знак для товарів і послуг” – це позначення, за допомогою якого товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Бренд

Між брендом і товарним знаком часто ставлять знак рівності, проте це не зовсім вірно. По-перше, бренд – поняття не юридичне, а, скоріше, маркетингове, на відміну від товарного знака, що має чітке визначення в Законі. По-друге, бренд – поняття набагато ширше

Американська маркетингова асоціація дає таке визначення слова «бренд»: назва, термін, знак, символ або дизайн, а також їх комбінації, які призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і для диференціації їх від товарів і послуг конкурентів.

Знак обслуговування – це торгова марка, тільки вона використовується по відношенню до послуг, а не до товарів.

Попереджувальна маркування

   Попереджувальна маркування є спеціальна позначка, що свідчить про те, що товарний знак зареєстрований.

Як знаків попереджувального маркування у світовій практиці набули поширення значок «®», літерні сполучення «™» (скорочення від trademark), «℠» (скорочення від service mark), а також слова «Trademark», «Registered Trademark», «зареєстрований знак »,« Marque deposee »,« Marca registrada ».

Маркування «®» (Registered) згідно зі світовою практикою може бути використана тільки власниками офіційно зареєстрованих товарних знаків. Символ ставиться безпосередньо справа вгорі від зображення товарного знака.

Нанесення такого позначення є правом, а не обов’язком власника знака, що підкріплюється статтею 5D Паризької конвенції.

Інші види знаків або засобів індивідуалізації

      Фірмове найменування – це найменування, під яким комерційна організація (юридична особа) виступає в цивільному обороті і яке визначено в його «установчих документах і було включено до єдиного державного реєстру юридичних осіб при державній реєстрації юридичної особи.

Не слід плутати його з таким поняттям як Фірмовий стиль (corporate identity). Хоча слід підкреслити, що як Фірмове найменування, так і Фірмовий стиль широко використовуються при оформленні пропонованих фірмою товарів, в якості реклами, ярликів і використовується як інструмент просування товарів і послуг фірми на ринок, конкуренції, залучення уваги покупців і є складовими такого маркетингового поняття як «бренд». Юридичній особі належить виключне право використання свого фірмового найменування як засіб індивідуалізації.

Комерційне позначення – це прийняте фірмою і широко відоме найменування, що символізує діяльність підприємства і використовується в її діяльності, що охороняється без спеціальної реєстрації і яке ми можемо зустрічати повсюдно: назви ресторанів, кафе, магазинів і т.д

Комерційне позначення зазвичай використовується у відносинах між споживачами і підприємцями. Крім того, комерційними позначеннями можуть бути не тільки найменування (як з фірмовими найменуваннями), але малюнки, кольори, звуки та ін. Фірмове найменування досить докладно розкрито в нормативній базі – Положення про фірму 1927р., Комерційне позначення згадане в ЦКУ.

Найменування місця походження товару (НМПТ; географічні зазначення – унікальний об’єкт інтелектуальної власності, що дозволяє в установленому законом порядку закріпити за виробниками регіону (забезпечують певні якості продукції завдяки природним і / або людських ресурсів) права на дане найменування.

Основною відмінністю від товарного знака є саме зв’язок якості товару з регіоном, де випускається товар. Крім того, на відміну від товарних знаків правом на одне і те ж НМПТ можуть володіти кілька підприємств даного географічного регіону, що випускають одну і ту ж продукцію, а не строго одне підприємство як у випадку з товарними знаками.

Найбільш відомими в світі НМПТ є шампанське і бургундське вина, коньяк, портвейн, пармська шинка, пармезан і ін.

Використання

Реєстрація права на товарний знак і знак обслуговування носить територіальний характер, тобто право на охорону свого товарного знака юридичні особи та індивідуальні підприємці отримують тільки в тих країнах, в яких вони отримали свідоцтво про реєстрацію свого товарного знака в відповідних реєстраційних органах

Правовласник товарного знака може контролювати не будь-яке використання свого товарного знака, а лише використання його в цивільному обороті, зокрема:

на товари, на етикетках, упаковках цих товарів, які виробляються, продаються, рекламуються або іншим чином вводяться в цивільний оборот або зберігаються або перевозяться з цією метою;

– «при виконанні робіт, наданні послуг (у разі знака обслуговування);

– на документації, пов’язаної з введенням товарів в цивільний оборот;

– в пропозиціях до продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, а також в оголошеннях, на вивісках і в рекламі;

– в мережі Інтернет, зокрема в доменному імені і при інших способах адресації. »

Ризики при використанні

Ризики при використанні товарного знака можна умовно розділити на три категорії.

До першої категорії необхідно віднести ризики втрати прав на товарний знак. Правова охорона товарного знака може бути припинена достроково щодо всіх або частини товарів в зв’язку з невикористанням товарного знака. Докази використання товарного знака повинні надаватися правовласником.

У зв’язку з цим Вам необхідно використовувати свій знак – виробляти товар, надавати відповідні послуги і, головне – мати докази цього. До них можуть належати: договори, різні рекламні матеріали, митні документи. Якщо вони у Вас будуть – відбити таку «атаку» на Ваш знак порівняно легко.

До другої категорії відносяться ризики «розмивання» Вашого знака. Ситуація, яка трапляється постійно – виробник випускає якийсь продукт, маркує його зареєстрованим товарним знаком. Якщо продукт стає популярним – тут же з’являється маса бажаючих скористатися такою популярністю.

Хтось йде «напролом» – повністю копіюючи як упаковку товару, так і товарний знак. Інші – видозмінюють і те, і інше, залишаючи загальний вигляд тим же. Розбиратися з такими порушниками Ваших прав безсумнівно важче і довше, але ці розгляду того варті.

(Найважчим випадком «розмивання» є перетворення знака в «загальноприйняте» позначення. Багато хто чув про сумну долю Поліетилену, памперси і подібних. Є й інші – на локальному рівні.

Так, в Туреччині Нескафе називають не розчинна кава виробництва Нестле, а взагалі – будь-який розчинну каву. Та ж ситуація в Чехії і В’єтнамі, аж до того, що це слово включено в тлумачні словники. Все це – наслідок популярності і її зворотна сторона).

Третій вид ризиків пов’язаний не стільки зі знаком, скільки з самим товаром. Деякі виробники, не маючи чіткої ліцензійної політики, і не будучи в змозі відслідковувати якість виробленої ліцензіатами продукції, стикаються з погіршенням якістю товарів, які маркуються їх знаком. Іноді ситуацію можна поправити, іноді – ні. Яскравим прикладом є: товарні знаки: «Довгань», «Дока-хліб», «Дока-піца» і ін.

ВАЖЛИВО !!!!

Перед початком реєстрації необхідно визначитися для яких видів товарів і / або послуг Ви будете реєструвати свою торгову марку. Всі види товарів і послуг згруповані в 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Важливо правильно визначитися з вибором класів і можливо врахувати не тільки Ваші нинішні види діяльності, а й перспективи розвитку. 

Разработка логотипа и дизайн Брендбук.