Договора на використання об’єктів інтелектуальної власності

Ліцензійний договір

     За даним типом договорів ви купуєте право користування авторськими правами, але вони не переходять до вас у власність (відчужуються). Ви можете особисто користуватися авторськими правами в певних вам ліцензійним договором межах.

Окремо хотілося б відзначити особливості видавничих ліцензійних договорів. За договором про надання права використання твору, укладеним автором або іншим правовласником з видавцем, тобто з особою, на яке відповідно до договору покладається обов’язок видати твір (видавничий ліцензійний договір), ліцензіат зобов’язаний почати використання твору не пізніше терміну, встановленого в договорі. При невиконанні цього обов’язку ліцензіат має право відмовитися від договору без відшкодування ліцензіату завданих такою відмовою збитків.

Договір про передачу (відчуження) майнових прав

     За даним типом договору відчуження виключного права ви передаєте у власність іншій особі виняткові авторські права. Після переходу прав він може як укладати з іншими ліцензійні договори, так і передати виключні права іншим особам.

Виключне право на результат інтелектуальної діяльності переходить від правовласника до набувача в момент укладення договору про відчуження виключного права, якщо угодою сторін не передбачено інше.

Договір на передачу ноу-хау

        ноу-хау (від англ. know how – знаю як) або секрет виробництва – це відомості будь-якого характеру (винаходи, оригінальні технології, знання, вміння і т. п.), які охороняються режимом комерційної таємниці і можуть бути предметом купівлі-продажу або використовуватися для досягнення конкурентної переваги над іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

Це певний набір інформаційних підходів, що включають формули, методи, схеми та набори інструментів, необхідних для успішного ведення справи в будь-якій області або професії. У деяких юрисдикціях сюди включені патенти, а також будь-яка інша конфіденційна інформація, здатна забезпечити перевагу над конкурентами. Результат творчої (евристичної) діяльності. Сукупність різних знань і досвіду (наукового, технічного, виробничого, адміністративного, фінансового, комерційного або іншого характеру), які ще не стали загальним надбанням.

Договір Інжинірингу

Інжиніринг – це комплекс послуг комерційного характеру з підготовки і забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, в обслуговуванні будівництва та експлуатації промислових, інфраструктурних та інших об’єктів.

Договір франчайзингу

   Це система договірних відносин між великими і дрібними самостійними фірмами, при якій останні одержують право на використання технології, права продажу товару або послуги відомої фірми, а також право користування відомим товарним знаком.

Патентні угоди (договора)

  Угода між двома компаніями про взаємне використання патенту.

   Договір про захист відомостей що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію.

Вищенаведений перелік послуг не є вичерпним.

 

 

 

Разработка логотипа и дизайн Брендбук.