Трудове право

На сьогоднішній день в українському правовому суспільстві склалася тенденція нехтування локальними нормативними актами в області трудового права. На жаль, як працівник, так і роботодавець абсолютно необґрунтовано вважають, що, уклавши трудовий договір, вони повністю і безапеляційно підготували собі базу, на підставі якої і будуть надалі складатися трудові взаємовідносини.

Це далеко не так. Законодавство України передбачає можливість прийняття роботодавцем локальних нормативних актів, проте, хотілося звести дану можливість в ранг необхідності, оскільки подальший аналіз трудового законодавства дозволяє нам зробити висновок про виняткову важливість окремих локальних нормативних актів на виробництві.

Зупинимося коротко на мінімальному пакеті документів, який необхідно розробити в кожній організації:

 • Трудовий договір
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • Посадова інструкція

Графік відпусток.

Крім перерахованих вище документів, рекомендуємо також на підприємстві розробити такі локальні нормативні акти, як:

 • Положення про оплату праці;
 •   Положення про дисциплінарну і матеріальну відповідальність працівника організації;
 •  Положення про єдиний порядок прийому і звільнення працівників організації;
 •   Положення про доплати працівникам підприємства за суміщення професій;
 •  Положення про ротацію персоналу
 • Положення про порядок проходження випробування при прийомі на роботу.
 • Виходячи з конкретних особливості тієї чи іншої організації, можна також рекомендувати:
 •  Положення про атестацію співробітників;
 •  Положення про повну матеріальну відповідальність;
 •  Положення про комерційну таємницю на підприємстві та ін.
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.