Юридичним особам

Юридичний супровід бізнесу

Юридичний супровід бізнесу включає в себе надання юридичної підтримки організації або індивідуальному підприємцю за кількома напрямками: цивільне право, в тому числі корпоративне; податкове, трудове та адміністративне право.

Залежно від профілю діяльності юридичний супровід діяльності організації може вимагати особливих знань в області, наприклад, інтелектуальної власності. Також в якості чинника, що впливає на здійснення юридичної підтримки, слід врахувати місцезнаходження організації.

У чому перевага залучення до супроводу діяльності бізнесу не штатного юриста, а стороннього фахівця?

По-перше, зовнішній консультант тим і відрізняється від найманого працівника, що має постійну юридичну практику в різних областях комерційної діяльності, тому кругозір адвоката принципово ширше, а навички набагато більш відпрацьовані, ніж навички звичайного юрисконсульта організації, націленого на рішення стандартних ситуацій

По-друге, оскільки адвокат не отримує заробітної плати за надання юридичної допомоги, а його дохід в кінцевому підсумку залежить від наявності клієнтів і їх довіри, то адвокат змушений постійно вдосконалювати свої професійні навичк

По-третє, адвокат набагато частіше стикається з нестандартними ситуаціями, тому швидше реагує на обставини, що склалися

Юридичний супровід діяльності організацій (напрямки)

Юридичний супровід діяльності організацій – суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Нерідко юридичний супровід діяльності організації починається безпосередньо з процесу реєстрації юридичної особи.

Створення юридичної особи починається з вибору мети діяльності організації: комерційна або некомерційна організація. У ряді випадків це може бути важливо не тільки з точки зору можливості розподілу прибутку серед засновників, але і з точки зору можливості успішного ведення бізнесу.

Потім засновники приймають рішення про організаційно-правову форму юридичної особи. Потім слід прийняття рішення про створення юридичної особи, проведення установчих зборів учасників; складання документів, необхідних для реєстрації юридичної особи; подача документів на реєстрацію організації.

Господарська діяльність організації починається з призначенням керівника організації, її вищої посадової особи, яке з моменту призначення несе всю відповідальність за прийняті рішення і здійснюються від імені організації дії.

Договора

 Підписання угод з партнерами по бізнесу вимагає детального опрацювання схеми договірних відносин з точки зору захисту прав та інтересів організації, в тому числі і в сфері оподаткування. Невиконання зобов’язань за договором, вимога про оплату робіт товарів і послуг – все це підстави, щоб звернутися за юридичним супроводом підприємств

Види юридичної допомоги

 • розробка договорів;
 • трудові договори;
 • підготовка протоколу розбіжностей;
 • розробка оферти;
 • підготовка правових висновків;
 • участь у проведенні переговорів;
 • судове представництво та інше

Трудові відносини

 У діяльності організації досить часто не приділяють належної уваги кадровій роботі з співробітниками організації, складання наказів, інструкцій. При цьому згодом можливе виникнення проблем, наприклад, зі звільненням злісного порушника трудової дисципліни.

Юридичний супровід в рамках трудових правовідносин включає документальне та консультаційний супровід за видами діяльності:

 • трудові договори;
 • посадові інструкції (посадова інструкція
 • керівника; посадова інструкція бухгалтера тощо);
 • розробка положення про преміювання;
 • розробка положення про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • розробка положення про випробування при прийомі на роботу;
 • розробка положення про атестацію;
 • представництво в трудовій інспекції;
 • судовий адвокат

Обслуговування бізнесу

 Організація і побудова будь-якого успішного бізнесу вимагає залучення безлічі фахівців. Будь-який крок, спрямований на отримання прибутку або організацію поточного робочого процесу в компанії вимагає грамотної юридичної оцінки.

Якісна юридична підтримка – один з найважливіших чинників отримання очікуваного результату за напружений і відповідальний труд в бізнесі

 Виділяють два типи юридичного обслуговування підприємства.

 Юридичне обслуговування фірми штатом найманих працівників-юристів і залучення зовнішніх консультантів.

Метою залучення юриста як працівника організації є забезпечення поточної юридичної діяльності компанії. Разом з тим власник підприємства може прийти до висновку про те, що в силу різних причин більш ефективне юридичне обслуговування компанії може бути забезпечено і зовнішнім консультантом, надають юридичні послуги для бізнесу.

Юридичне обслуговування бізнесу зовнішнім консультантом може будуватися на підставі разових консультацій або абонентського юридичного обслуговування.

 Разове консультування покликане забезпечити вирішення конкретного завдання, що стоїть перед організацією.

Абонентське юридичне обслуговування ставить собі за мету забезпечення правової безпеки діяльності всієї організації або окремих напрямів діяльності компанії, контроль за дотриманням законодавства і підзаконних актів на підприємстві.

Абонентське юридичне обслуговування фірми передбачає тотальне юридичне забезпечення діяльності організації в цілому або за окремими напрямами.

 Як правило, в комплекс юридичних послуг при юридичному обслуговуванні фірми включається такі напрямки, як:

 • господарське право;
 • трудове право;
 • цивільне право;
 • адміністративне.

 Юридичне обслуговування підприємств будується на підставі запитів, що надходять від довірителя, в письмовій формі.

 • Приватний адвокат надає юридичну допомогу в рамках юридичного обслуговування бізнесу з цивільного, трудового, податкового та адміністративного права за наступними напрямками:
 • Підготовка юридичного висновку;
 • Підготовка позовної заяви;
 • Підготовка договорів та угод;
 • Юридична консультація;
 • Представлення інтересів в суді;
 • Захист інтелектуальної власності;
 • Ведення кадрового документообігу;
 • Підготовка локальних нормативних актів (накази, положення);
 • Розробка трудових договорів;
 • Спори про стягнення неустойки;
 • Спори про розірвання договору;
 • Спори учасників товариства;
 • Корпоративні спори;
 • Захист прав організації при податковій перевірці;
 • Оскарження результатів податкової перевірки;
 • Захист інтересів у виконавчому провадженні;
 • Регресних робота і робота з проблемною заборгованістю;

Інші види юридичної допомоги.

Разработка логотипа и дизайн Брендбук.