Про адміністративний нагляд

 Правове регулювання: Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», що визначає умови і порядок встановлення та здійснення адміністративного  нагляду  за окремими категоріями раніше судимих осіб та їх обов’язки (далі по тексту: «Закон»), Інструкція про порядок організації здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, затверджено Наказом МВС України Державного департаменту України з питань виконання покарань від 04.11.2003 № 1303/203, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15.01.2004 р. за № 46/8645. 

Адміністративний нагляд — це  система  тимчасових  примусових  профілактичних  заходів  спостереження  і  контролю  за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюються органами Національної поліції.  

Адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб:

1.      засуджених  до  позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі  злочини  або  засуджених два і більше разів до позбавлення волі за  умисні  злочини,  якщо  під  час відбування покарання їх поведінка  свідчила,  що  вони  вперто не бажають стати на шлях виправлення і  залишаються небезпечними для суспільства;

2.      засуджених  до  позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини  або  засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні   злочини,   якщо   вони  після  відбування  покарання  або умовно-дострокового    звільнення    від   відбування   покарання, незважаючи   на   попередження   органів   Національної   поліції, систематично порушують громадський порядок і права інших громадян,вчиняють інші правопорушення;

3.       засуджених  до  позбавлення  волі  за  один  із злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів.

  Підставами для встановлення адміністративного нагляду є:

а) вирок  суду,  що  набрав  законної  сили,  —  щодо   осіб, зазначених у пункті «3»;     

б)   матеріали   установ  виконання  покарань  —  щодо  осіб, зазначених у пункті «1»;      

в)  матеріали  органів  Національної  поліції  —  щодо  осіб, зазначених у пункті «2».

 Адміністративний нагляд встановлюється:  

— щодо  осіб,  зазначених  у  пунктах  «1» і «3» —  в  судовому  засіданні  одноособово  суддею районного, районного   у   місті,   міського   та   міськрайонного   суду  за місцезнаходженням   установи   виконання   покарань   за  поданням начальника  установи  виконання  покарань;   

—    щодо осіб, зазначених у пункті «2» — в судовому  засіданні  одноособово  суддею  районного,  районного  у місті, міського та міськрайонного суду за місцем проживання особи, звільненої з місць позбавлення волі, за поданням начальника органу
Національної  поліції. 

 Термін адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд  встановлюється терміном від одного року до двох років і не  може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості.

У разі,   коли  є  підстава  вважати,  що  особа,  щодо  якої встановлено адміністративний нагляд,  залишається небезпечною  для суспільства,  адміністративний  нагляд  за  поданням  відповідного
органу Національної поліції може бути продовжено у визначеному Законом  порядку  кожного  разу ще на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законом для погашення або зняття судимості.

Порядок здійснення адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд  здійснюється  міліцією.  Осіб,  щодо яких   встановлено   адміністративний  нагляд,  беруть  на  облік, фотографують, а у разі необхідності у них беруть відбитки пальців.
Працівники міліції зобов’язані систематично контролювати поведінку цих осіб,  запобігати порушенням ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду.

 Порядок припинення адміністративного нагляду   

Адміністративний нагляд  припиняється  постановою  судді   за поданням  начальника  органу  Національної поліції:  

  а) у  разі  погашення  або  зняття  судимості  з  особи,  яка перебуває під наглядом;

б) достроково,  якщо піднаглядний перестав  бути  небезпечним для  суспільства  і  позитивно характеризується за місцем роботи і проживання.

     Піднаглядний може  сам подати клопотання про зняття нагляду з підстав, зазначених у пункті «а».    

В інших    випадках   адміністративний   нагляд   автоматично припиняється:

а) після закінчення терміну,  на який його встановлено,  якщо органом  Національної поліції не подано клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні нагляду;

б) у разі засудження  піднаглядного  до  позбавлення  волі  і направлення його до місця відбування покарання;
в) у разі смерті піднаглядного.

Порядок розгляду    в    суді    питання    про    припинення адміністративного нагляду здійснюється відповідно до Закону (див. вище).

Обов’язки піднаглядних

     Особи, щодо   яких   встановлено   адміністративний   нагляд, зобов’язані  вести  законопослушний  спосіб  життя,  не порушувати громадський порядок і додержувати таких правил:

а) прибути у визначений установою виконання покарань термін в обране   ними   місце   проживання   і  зареєструватися  в  органі Національної  поліції;

  б)  з’являтися  за  викликом  органу  Національної  поліції у вказаний  термін  і  давати  усні  та письмові пояснення з питань, пов’язаних з виконанням правил адміністративного нагляду;    

в)  повідомляти поліцейських, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах;    

г)   в   разі   від’їзду   в   особистих  справах  з  дозволу поліцейського  в  інший  населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися у відповідному органі Національної поліції.

Обмеження дій піднаглядних

До осіб,  щодо яких встановлено адміністративний  нагляд,  за постановою  суду  можуть  бути  застосовані частково або у повному обсязі  такі обмеження:

а) заборона  виходу  з  будинку  (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу;

 б) заборона перебування у визначених місцях району (міста);

в) заборона виїзду  чи  обмеження  часу  виїзду  в  особистих справах за межі району (міста);

г) реєстрація в міліції  від  одного  до  чотирьох  разів  на місяць.

Під  час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням начальника   органу   Національної  поліції  з  урахуванням  особи піднаглядного,  його  способу  життя  і  поведінки  може змінювати (зменшувати  або  збільшувати)  обсяг  обмежень. 

  Контроль за здійсненням адміністративного нагляду

Контроль    за    здійсненням    адміністративного    нагляду покладається на органи Національної поліції.   Разом з   поданням  до  суду  надсилаються  копія  вироку  та матеріали,   що    свідчать    про    необхідність    встановлення адміністративного нагляду за відповідною особою.

 

On Октябрь 6th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.