Про державний захист населення від інфекційних хвороб (на прикладі хвороби туберкульозу)

правове регулювання питання: Закон України «Про забезпечення санітарно та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», Наказ МОЗ України № 133 від 19.07.1995 р. «Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб», Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затверджено Наказом МОЗ України від 14.04.1995 року № 66.

Відповідно ст. 4 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» Громадяни мають право на: — безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природнє середовище; — участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів і планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань до відповідних органів; — відшкодування шкоди, завданої їх здоров’ю внаслідок порушення підприємствами, установами,організаціями, громадянами санітарного законодавства; — достовірну і своєчасну інформацію про стан здоров’я, здоров’я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров’я та їх ступінь. 

Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші права щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.

Статтею 20 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачено, що  особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов’язані: — вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобіганню поширенню інфекційних хвороб; — виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров’я та наукових установ, у яких вони лікуються; — проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження.

В переліку особливо небезпечних інфекційних хвороб, Наказ МОЗ України № 133 від 19.07.1995 р. «Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб», міститься хвороба туберкульоз.

Згідно ст. 10 ЗУ «Про протидію захворюванню на туберкульоз» передбачено, організація надання медичної допомоги хворим на туберкульоз та здійснення інфекційного контролю за захворюванням на туберкульоз

1. Медична допомога хворим на туберкульоз надається амбулаторно або в умовах стаціонару протитуберкульозного закладу відповідно до галузевих стандартів надання медичної допомоги та стандарту інфекційного контролю за захворюванням на туберкульоз.

2. Обов’язковими умовами проведення протитуберкульозного лікування є надання письмової інформованої згоди хворого (пацієнта) або його законного представника чи піклувальника на проведення лікування та його письмове попередження про необхідність і умови дотримання протиепідемічного режиму.

3. Контроль за дотриманням хворими призначеного лікарем режиму лікування та протиепідемічного режиму, у тому числі виявлення їх порушення, здійснюється медичними працівниками, які відповідно здійснюють або мають здійснювати лікування хворого на туберкульоз.

4. Хворим на заразну форми туберкульозу забезпечується госпіталізація до протитуберкульозних закладів.

5. У разі відмови хворих на заразні форми туберкульозу від госпіталізації їх лікування може проводитися амбулаторно за можливості їх ізоляції в домашніх умовах.

Відповідно до ч.3 ст. 20 ЗУ «Про протидію захворюванню на туберкульоз» хворі на туберкульоз та інфіковані мікобактеріями туберкульозу зобов’язані:

1) дотримуватися призначеного їм відповідного до стандарту медичної допомоги режиму лікування;

2) дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я під час стаціонарного чи санаторно- курортного лікування;

3) проходити у встановлені строки обов’язкові медичні огляди та обстеження на туберкульоз, визначені відповідними галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я;

4) дотримуватися вимог протиепідемічного режиму.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері протидії захворюванню на туберкульоз — особи, винні у порушенні законодавства у сфері протидії захворюванню на туберкульоз, несуть відповідальність згідно законом (ч.1 ст. 25 вищевказаного закону).

On Октябрь 5th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.