Про оскарження Рішень МСЕК

Правове регулювання: Інструкція про вставлення груп інвалідності, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2011 р. № 561,  затверджено в Міністерстві юстиції України від 14.11.2011 р. за № 1295/20033; Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України  від 03.12.2009 р. № 1317 (далі по тексту: Положення)

П.п. 23-25 Положення передбачено, що у разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до обласної, Київської центральних комісій або до комісії, в якій він проходить огляд, чи до відповідного управління здоров’я. Комісія, що проводила огляд, або управління здоров’я надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення.

Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене до МОЗ.

МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає Центральній медико-соціальній експертизі МОЗ або Київській міській або обласній комісії іншої області повторно розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, з якого оскаржується рішення, а також вживає інших заходів впливу для забезпечення дотримання законодавства під час проведення медико-соціальної експертизи.

В особливо складних випадках Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ, обласна, центральна міська комісія та МОЗ можуть направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реалібітації інвалідів (м. Вінниця). Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають  консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер.

Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.

On Октябрь 10th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.