Про отримання статусу сироти

 правове регулювання даного питання: Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (далі по тексту: «Закон»), Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджено Постановою КМУ від 24.09.08 № 866 (далі по тексту: «Порядок»).

Відповідно до Сімейного кодексу України, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Доцільно зауважити, що відповідно до ст. 1 Закону сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування визначаються особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також в Законі розкрите поняття «дитина — сирота»— дитина, в якої померли чи загинули батьки;  «діти, позбавлені батьківського піклування» — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаних з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, від яких відмовилися батьки та безпритульні діти; а також «особи із числа дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування«: особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли чи загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Згідно п.13, 14 Порядку облік  дітей, які залишились без батьківського піклування, здійснює служба у справах дітей за місцем проживання батьків або одного з них, з яким проживала дитина до настання обставин, за яких вона залишилася без піклування батьків, незалежно від місця виявлення дитини, а дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — служба у справах дітей за місцем проходження дитини.

 У разі коли батьки дитини або місце їх проживання невідомі, дитина, яка залишилась без батьківського піклування, береться на облік у службі у справах дітей за місцем виявлення дитини або місцем розташування закладу охорони здоров’я, в якому дитину залишили.

 Відомості про дитину, яка залишилась без батьківського піклування, збираються службою у справах дітей протягом 10 днів після надходження повідомлення про таку дитину. Зазначений строк може бути продовжений за рішенням керівника служби у справах дітей, але не більше ніж на 25 днів. 

 Таким чином, якщо Вам менше 18 років (ви неповнолітній ) Вам необхідно звернутися до Управління служби у справах дітей у відповідній районній у місці раді з  документами (копія свідоцтва про народження дитини; копії свідоцтв про смерть батьків, та копію документу що підтверджує батьківство. Через 10 днів але не ніж  25 днів Ви повинні отримати рішення виконавчого комітету у відповідній районній у місці раді про надання статусу дитини-сироти.

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.