Про перевірку газового лічильника

 відповідно до роз’яснень Національної комісії, що регулює Державне регулювання у сфері енергетики, що міститься у Листі від 22.01.2013 року № 12-4247

Згідно з частинами 1,2 ст.11 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі по тексту «Закон») засоби вимірювання техніки можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їх експлуатації. Засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється зокрема застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли перевірку або державну метрологічну атестацію.

Положеннями ст. 28 Закону встановлено, що засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірчі інтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

 Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами — споживачами газу регулюється Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими Постановою КМУ від 09.12.1999 № 2246 (далі за текстом: «Правила»).

Пунктом 16*1 Правил визначено, що періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж)здійснюється за рахунок газорозподільного підприємства.

У разі справності лічильника газу після проведення його повірки або ремонту газорозподільне підприємство зобов’язане встановити його протягом двох місяців з моменту зняття.

У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача та перебуває у власності газорозподільного підприємства, визнано у встановленому порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, демонтаж, транспортування та монтаж нового лічильника здійснюється за рахунок зазначеного підприємства. При цьому газорозподільне підприємство встановлює споживачеві новий лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту.

 Якщо встановити лічильник газу протягом двох місця в з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту неможливо, газопостачальне підприємство здійснює розрахунки за спожитий споживачем природній  газ відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.

У разі коли лічильник газу, що перебуває у власності споживача, визнано в установленому порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, розрахунки із споживачем здійснюється протягом двох місяців з дня письмового повідомлення газорозподільним підприємством споживачеві про визнання лічильника газу непридатним до експлуатації та ремонту відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців, а в подальшому — відповідно до встановлених норм споживання та вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Згідно з п. 33 Правил газорозподільне підприємство зобов’язане, зокрема, проводити безоплатно ремонт лічильників газу, пов’язаний з періодичною повіркою, та протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу проводити таку повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

Разом з тим п. 14 Типового договору надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою КМУ від 05.07.2006 № 938 (далі по тексту: «Типовий договір»), передбачено, що за рахунок коштів виконавця здійснюється, зокрема періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та ремонт, пов’язаний з такою повіркою (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).

Відповідно  до п. 15 Типового договору послуги з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів і пристроїв та лічильників газу, що надаються на підставі заяви споживача (крім робіт, зазначених у п. 14), оплачується споживачем у визначеному порядку за встановленими тарифами (цінами) з урахування вартості обладнання, його вузлів і деталей.

  Слід  зазначити, що підпунктом 14 п.30 Типового договору встановлено, що виконавець зобов’язаний проводити протягом одного місяця з дня демонтажу лічильника газу його позачергову повірку (на вимогу як споживача, та і виконавця).

  Таким чином, у разі якщо позачергова повірка газового лічильника здійснюється за заявою споживача, послуги з проведення такої повірки (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж)повинні оплачуватись споживачем.

У випадку якщо ініціатором проведення позачергової повірки лічильника газу являється газорозподільне підприємство, то послуги з проведення такої повірки повинні оплачуватися газорозподільним підприємством.

  Разом з тим вартість робіт, пов’язаних з ремонтом лічильника газу, необхідність якого була підтверджена результатами позачергової повірки, має оплачувати власник лічильника. Якщо лічильник газу належить споживачу природного газу, то його ремонт має здійснюватися за рахунок останнього.

 

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.