Про встановлення батьківства після смерті батька

 Згідно ст. 122, 125, 128, 130, 135 Сімейного Кодексу України:

Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою

 1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя.

Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини.

 1. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

 1. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження нею дитини.
 2. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

1) за заявою матері та батька дитини;

2) за рішенням суду.

Визнання батьківства за рішенням суду

 1. За відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.
 2. Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.
 3. Позов про визнання батьківства може бути пред’явлений матір’ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Позов про визнання батьківства може бути пред’явлений особою, яка вважає себе батьком дитини.

 1. Позов про визнання батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.

Встановлення факту батьківства за рішенням суду

 1. У разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду.

Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.

 1. Заява про встановлення факту батьківства може бути подана особами, зазначеними у частині третій статті 128цього Кодексу.

Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

 1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи перебування запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті, за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина.

 1. Якщо батьки дитини невідомі, державна реєстрація її народження проводиться за рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім’я, по батькові дитини і відомості про батьків.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, і за життя з якої-небудь причини не подав до органів Реєстрації Актів Цивільного Стану заяву про добровільне визнання свого батьківства, суд за заявою може встановити факт батьківства цієї людини. 

Доцільно зауважити, заява про встановлення батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено за вказівкою матері («зі слів матері») у відповідності зі ст. 135 Сімейного кодексу.

  Згідно ч. 1 ст. 257 ЦПК України: заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.

  Статтею 57 ЦПК України: доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

  Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

   Згідно Постанови  Пленуму  Верховного  Суду  України  № 5 від 31.03.1995 р «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» — встановлення судовим рішення факту батьківства померлого чоловіка є підставою для внесення відповідних змін до актового запису в Книзі реєстрації народжень.

 

On Октябрь 28th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.