Про висновок експерта в цивільному процесі після проведення експертизи за Ухвалою суду

  В ч. 1 ст. 144 ЦПК України передбачено, що експертиза призначається ухвалою суду,  де  зазначаються:   підстави та строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім’я експерта або найменування експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; об’єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, що передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за відомо неправдий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

  Як наслідок, ч.3 ст. 147 ЦПК України встановлено, що у висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність,  свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав, докладний опис проведення досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання.

  Таким чином, суд призначаючи судову експертизу, також керується вимогами не лише Цивільного процесуального кодексу України та Закону України «Про судову експертизу», алей вимогам Наказу Міністерства Юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.1998 р. за № 53/5 з наступними змінами та доповненнями.

  З наведених вище нормативних актів України  випливає, що суд, призначаючи експертизу шляхом винесення відповідної ухвали, ставить на вирішення експерта вичерпний та конкретний перелік питань з приводу конкретного об’єкту,   в зв’язку з чим експерт надає суду висновок виключно з того кола питань, що були поставлені перед експертом судом із приводу того об’єкту, який зазначив суд в своїй ухвалі.

  Крім того, відповідно до ч.5 ст. 147 ЦПК України, якщо експерт під час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи.

  Відповідно до ч.6 ст. 147 ЦПК України, висновок експерта для суду є не обов’язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими ст. 212 ЦПК України, а саме Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності. Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті.

 

 

 

On Ноябрь 1st, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.