Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

    Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» ,  в ст. 1 встановлено, що

 Малозабезпечена сім’я — сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї;

 Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахований та затверджений відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних і демографічний груп населення;

 Середньомісячний сукупний доход сім’ї — обчислений в середньому за місяць доход усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції, на час її проведення.

  Умови та підстави, за яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір або припиняється виплата передбачені в ст. 7 вищевказаного Закону.

  Відповідно до Постанови КМУ від 24.02.2003 р. № 250 Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, а саме: п.6

  Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім’ї  подає органу соціального захисту населення такі документи:

— заяву;

— документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;

— довідку про склад сім’ї;

— декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

— довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

 Форми заяви, довідки про склад сім’ї, декларації про доходи та майно затверджуються Мінсоцполітики.

  Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.

 Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для своїх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Держстатом, МОНмолодьспорт. (ч.1,2 п. 14 Постанови).

  Соціальна допомога призначається на шість місяців (п.20 Постанови).

 

On Ноябрь 16th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.