Про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами

    Відповідно до ст. 361 Цивільного процесуального кодексу України підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

2-1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

4) встановлена Конституційним Судом України незаконність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи.

  Згідно Роз’яснень Міністерства юстиції України від 12.09.2012 Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві: наведений перелік підстав для перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, який визначений у частині другій статті 361 ЦПК є вичерпаний і розширенню не підлягає.

 При цьому відповідно ст. 362 ЦПК заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду.

 При цьому заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами  з підстави, передбаченої пунктом 1 частини 2 статті 361 цього кодексу, може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням законної сили. У разі якщо така заява подана до суду після закінчення цього строку, суд відмовляє у відкритті провадження за нововиявленими обставинами, незалежно від поважності пропуску цього строку.

 Строк для подання заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами обчислюється:

1) у випадках, встановлених пунктом 1 частини другої статті 361 цього Кодексу, – з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи;

2) у випадках, встановлених пунктами 2, 2-1 частини другої статті 361 цього Кодексу, – з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили;

3) у випадках, встановлених пунктом 3 частини другої статті 361 цього Кодексу, – з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;

4) у випадках, встановлених пунктом 4 частини другої статті 361 цього Кодексу, – з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення.

   Доцільно зауважити, з метою правильного й однакового застосування ЦПК при перегляді судових рішень, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв’язку  з нововиявленими обставинами Пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 року надано судам відповідні роз’яснення (далі по тексту: Постанова № 4). Зокрема, у пунктах 3-4 цієї Постанови розкрито поняття “ново виявлені обставини”, “нові обставини”.

   Нововиявлені обставини – це юридичні факти, які мають істотне значення для розгляду справи та існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин (ч.2 ст. 366 ЦПК).

Обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи, існували на час ухвалення судового рішення, але залишаються невідомими особами, які беруть участь у справі, та стали відомими тільки після ухвалення судового рішення, є нововиявленими обставинами.

   В Постанові № 4 п.1 зазначено, що передбачений главою 4 розділу V ЦПК перегляд судових рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами є самостійною стадією цивільного процесу, в якому судом перевіряється наявність чи відсутність правових підстав для цього – юридичних фактів, які існували на час розгляду  справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, хоча їх подання до суду могло потягти ухвалення іншого за замістом судового рішення.

 

On Серпень 27th, 2017, posted in: Блог Адвоката by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.