Про творчі відпустки

  Згідно ст. 16 Закону України “Про відпустки”, ст. 77 Кодексу законів про працю України: творча відпустка – надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

 Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.

   Відповідно до Постанови кабінету Міністрів від 19.01. 1998 року № 45 “Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток” (далі по тексту: Постанова)

 Творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня або доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника  тощо (далі – наукова праця).

 Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук тривалістю до трьох місяців та на здобуття наукового ступеня доктора наук – до шести місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою.

 Ця творча відпустка надається на підставі заявника працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III -IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю (далі – вчена рада) про доцільність надання творчої відпустки.

 Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити доповідь на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають вченій раді мотивований висновок з обгрунтуванням тривалості творчої відпустки.

 Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуту чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеню повторно.

 Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці тривалістю до трьох місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік.

 Якщо підручник чи наукова праця стосується авторрським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.

 Творчі відпустки надаються працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими заонодавством, і оформляються наказом власника або уповноважегного ним органу підприємства, установи, органзації.

На творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата. Порядок обчислення середньої заробітної плати визначається згідно із законодавством.

On Січень 7th, 2018, posted in: Блог Адвоката by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.