Блог Адвоката Пискун

Відрахування неповнолітнього студента

 правове регулювання вашого питання: ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ЗУ «Про охорону дитинства» (ст.19),  Сімейний кодекс України (ст. 50), Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затверджено Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р. .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про нарахування пенсій по інвалідності

 Механізм встановлення груп інвалідності встановлений в Інструкції про встановлення груп інвалідності, Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2011 № 561, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14 листопада 2011 р. за № 1295/20033.  Згідно до ст.ст. 30 — 35 Закону України «Про загальнообов’язкове  державне пенсійне страхування» (далі по тексту — «Закон»)   Пенсія по інвалідності призначається в разі настання .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про пільги медичних і фармацевтичних працівників

 відповідно до ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі по тексту: «Закон») Медичні і фармацевтичні працівники мають право на: а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації; б) належні умови професійної діяльності; в) підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на 5 років у відповідних закладах та установах; г) вільний .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про відрахування курсанта за неуспішність в навчанні

загальний порядок переведення, відрахування та поновлення студентів зазначений  в Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, Затверджено Наказом міністерства освіти України № 245 від 15.07.96 р. (а саме: п. 14). Окрім того, в Університетах (Інститутах) є розробленні відповідно до Конституції України, ЗУ «Про вищу освіту», інших законодавчих та нормативно-правових актів, статуту Університету .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Поновлення втраченої трудової книжки

правове регулювання Вашого питання: Постанова КМУ від 27.04.1993 р. № 301 «Про трудові книжки працівника», Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджено Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 № 58, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.08.1993р. за № 110. Особа, яка загубила трудову книжку (вкладеш до .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Різниця між воєнним та надзвичайним станом

згідно Закону України  «Про правовий режим воєнного стану»: Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відведення .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про формування заробітної плати працівників селищної ради

Згідно ст.2, 3, 21 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування«: Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.  Дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування. Посади .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про по життєву пенсію за інвалідністю

  Правове регулювання: Інструкція по встановлення груп інвалідності, затверджено Наказам Міністерства охорони здоров’я України 05.09.2011 № 561, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 1295/20033 (далі — Інструкція), Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженим Постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317 (далі — Положення). п. 1.4 Інструкції Медико-соціальна експертиза проводиться після нового медичного обстеження, здійснення необхідних досліджень, .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про зняття з реєстрації (виписку) особи за місцем проживанням

 відповідно до ст. 71-72 Житлового Кодексу — при тимчасові відсутності наймача або членів його сім’ї за ним зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.  Якщо наймач або члени його сім’ї були відсутні з поважних причин понад шість місяців, цей  строк за заявою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а у разі спору спору — судом.  Жиле приміщення зберігається .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про атестацією молодших спеціалістів з медичною освітою

 Відповідно до Положення про атестацією молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 23.11.2007 № 742, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 р. за №1368/14635  п. 1.3. Право на атестацію мають: — молодші спеціалісти з медичною освітою всіх спеціальностей, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» або «бакалавр» у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.