admin

Про визнання права власності на земельну ділянку (належним чином не зареєстровано) в порядку спадкування

   Відповідно до ст.ст. 1258, 1261 ЦК України Спадкування за законом здійснюється почергово. За відсутністю заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття всіма спадкоємцями за заповітом, а також у разі не охоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують спадкоємці відповідної черги. Зокрема, у першу чергу право на спадкування .. читать далее

On Ноябрь 2nd, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про оскарження Ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

  Відповідно до ч.2 ст.41 ГПК Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ст. 55 Конституції України кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Стаття 129 Конституції України серед основних засад судочинства визначає забезпечення апеляційного та .. читать далее

On Ноябрь 1st, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про виділення в натурі частки із спільної часткової власності, що набуте в результаті отримання спадку (нерухоме майно)

 Виходячи з положення ст. 1299 ЦК України, якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме майно, спадкоємець зобов’язаний зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна.  Відповідно до ст. 355 ЦК України, майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). .. читать далее

On Ноябрь 1st, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про обов’язок органів місцевого самоврядування надати відповідь на звернення громадян

Згідно ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.  Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками.   Законом України «Про місцеве самоврядування в України» .. читать далее

On Ноябрь 1st, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про висновок експертного дослідження в цивільному процесі

  Відповідно до ст.ст. 57 – 59 ЦПК України: Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.  Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.  Суд не бере до уваги докази, .. читать далее

On Ноябрь 1st, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про висновок експерта в цивільному процесі після проведення експертизи за Ухвалою суду

  В ч. 1 ст. 144 ЦПК України передбачено, що експертиза призначається ухвалою суду,  де  зазначаються:   підстави та строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім’я експерта або найменування експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; об’єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, що передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта .. читать далее

On Ноябрь 1st, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення ( на прикладі:162-1 КпАП)

   Згідно зі ст. 245 Кодексу про адміністративне правопорушення (далі по тексту — КУпАП) завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідальності з Законом, забезпечення виконання постанови, а також виявлення причин умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян .. читать далее

On Октябрь 28th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про встановлення батьківства після смерті батька

 Згідно ст. 122, 125, 128, 130, 135 Сімейного Кодексу України: Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини. Дитина, яка .. читать далее

On Октябрь 28th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Правові наслідки смерті Позивача (фізичної особи) під час судового процесу (цивільний процес)

  Згідно ст. 30 ЦПК України  сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.  Сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) .. читать далее

On Октябрь 26th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про визнання нікчемними правочинів в актах перевірок органів державної податкової служби

  Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та Законами України.   Стаття 204 ЦК України закріплює принцип презумпції правомірності правочину: правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена Законом .. читать далее

On Октябрь 26th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.