admin

Про можливість звільнення працівника (вагітної жінки) після закінчення строкового договору

Ч.3 ст. 184 Кодексу законів про працю України (далі по тексту: КЗпП) обумовлено, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — ч.6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, .. читать далее

On Октябрь 5th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про можливість установлення неповного робочого часу

  Згідно з ч.1 ст. 50 КЗпП України тривалість робочого часу працівник не може перевищувати 40 годин на тиждень.  На конкретному підприємстві незалежно від форми власності і виду діяльності зазначена вище тривалість робочого часу реалізується шляхом установлення режиму робочого часу правилами внутрішнього трудового розпорядку (локальним нормативним актом, який затверджується у відповідності до вимог ст. 142 КЗпП .. читать далее

On Октябрь 5th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про вступ до десятого класу загальноосвітньої школи

   вступ до 10 класу здійснюється відповідно Закону України «Про освіту», Статуту відповідної загальноосвітньої школи та на підставі Заяви батьків та відповідних документів (медичної довідки, копія свідоцтва про народження/паспорту, атестат про базову середню освіту)    Згідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджено Постановою КМУ від 27.08.2010 р. №778, та п.п. 10-13 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього .. читать далее

On Октябрь 5th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Заміна паспорту громадянина України після заміжжя

  правове регулювання Вашого питання: Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ «Про затвердження положення про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», Наказ МВС України від 13.04.2012 № 320, Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 № 7-93, Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» .. читать далее

On Октябрь 5th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про державний захист населення від інфекційних хвороб (на прикладі хвороби туберкульозу)

правове регулювання питання: Закон України «Про забезпечення санітарно та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», Наказ МОЗ України № 133 від 19.07.1995 р. «Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб», Інструкція про порядок внесення .. читать далее

On Октябрь 5th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про пільгу «престижності шахтарської праці»

відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»: Особливості здобуття освіти Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Строки застосування адміністративного арешту

 відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі по тексту: КпАП) Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Адміністративний арешт призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про перевірку газового лічильника

 відповідно до роз’яснень Національної комісії, що регулює Державне регулювання у сфері енергетики, що міститься у Листі від 22.01.2013 року № 12-4247 Згідно з частинами 1,2 ст.11 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі по тексту «Закон») засоби вимірювання техніки можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Про отримання статусу сироти

 правове регулювання даного питання: Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (далі по тексту: «Закон»), Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджено Постановою КМУ від 24.09.08 № 866 (далі по тексту: «Порядок»). Відповідно до .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by

Документи, що видаються студенту після відрахування

 згідно Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладах освіти, затверджено Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р. Студент може бути відрахований з вищого закладу освіти: за власним бажанням; у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти; за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК; за академічну неуспішність; за порушення навчальної дисципліни і правил .. читать далее

On Октябрь 4th, 2016, posted in: Блог Адвоката Пискун by
Разработка логотипа и дизайн Брендбук.